Begeleiding - avanti

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Begeleiding

PSYCHOLOGIE

Psychologische begeleiding:

Begeleiding bij vragen rond opvoeding
Alle ouders stellen zich wel eens vragen over hun opvoedingstechnieken. Vaak volstaat het om die vragen te bespreken met de partner of met andere ouders. Maar het kan gebeuren dat u toch met vragen blijft zitten. Zo kan het zijn dat uw kind bepaald gedrag stelt (zoals bv. woedeaanvallen krijgen die steeds weer terugkomen) waarvan u niet weet hoe u ermee om moet gaan. Met het idee in het achterhoofd dat ‘de enige juiste opvoedingstechniek’ niet bestaat, kunnen deze vragen tijdens een begeleiding besproken worden en kan de psycholoog samen met u op zoek gaan naar strategieën waarbij u en uw kind zich goed voelen.

Begeleiding in het kader van echtscheiding/ nieuw samengestelde gezinnen
Je aanpassen aan een nieuwe gezinssituatie is nooit gemakkelijk. Soms kan de impact echter zo groot zijn dat psychologische begeleiding aangewezen is. Een begeleiding kan op individuele basis of als hier nood aan is met meerdere gezinsleden. Tijdens de begeleiding wordt ruimte gemaakt voor gevoelens rond de veranderingen. Daarnaast gaan we op zoek naar manieren om die gevoelens op constructieve manier te delen met andere gezinsleden.

Begeleiding na een diagnose (bv. leerstoornis) voor ouder en kind
Wanneer u te horen krijgt dat uw kind een leerstoornis heeft of een ander probleem, kan het zijn dat u als ouder niet goed weet hoe u hier mee om dient te gaan. Misschien voelt u angst of onzekerheid rond hoe u uw kind het beste begeleidt. Omgekeerd kan het voor uw kind ook moeilijk zijn om met de diagnose om te gaan. In deze gevallen kan het zinvol zijn om uzelf en/of uw kind psychologisch te laten begeleiden. Tijdens de begeleiding wordt ruimte gemaakt voor de gevoelens hierrond. Er kan gezocht worden naar hoe ouders constructief met hun kind kunnen communiceren en hoe ze hun kind kunnen ondersteunen.

Begeleiding bij faalangst of negatief zelfbeeld
Zowel kinderen en jongeren als volwassenen kunnen last hebben van faalangst of een negatief zelfbeeld, bv. in het kader van schools presteren of presteren op het werk. Tijdens een psychologische begeleiding kan er gezocht worden naar manieren om hiermee om te gaan en om het zelfbegrip te vergroten. Verder kan er gezocht worden naar sterktes die het zelfvertrouwen een boost kunnen geven.

Begeleiding bij pestproblemen of andere schoolgerelateerde problemen
Pestproblemen of problemen met de sociale aspecten van naar school gaan, kunnen een grote impact hebben op kinderen en jongeren. In een psychologische begeleiding wordt
ruimte gemaakt voor hun gevoelens hierrond, door middel van gesprek, spel of creatieve uitingsvormen. Daarnaast kan er gekeken worden naar hoe het kind of de jongere om kan gaan met moeilijke sociale situaties.

Begeleiding bij sombere of depressieve gevoelens
Iedereen krijgt wel eens te maken met sombere gevoelens. Wanneer die gevoelens echter lang aanhouden of erg intens worden, of wanneer u het gevoel krijgt dat u er niet meer alleen uitgeraakt, kan het aangewezen zijn om psychologische begeleiding te zoeken. Indien de depressieve gevoelens zeer ernstig zijn en een grote impact hebben op het functioneren, kan het zijn dat de psycholoog u aanraadt om naast de psychologische begeleiding ook een arts te raadplegen.

Begeleiding bij angstgevoelens
Er zijn zeer veel vormen van angst: angst in sociale situaties, angst voor vuil, pleinvrees, paniekaanvallen,… Soms kan het zinvol zijn om tijdens een begeleiding over deze angstgevoelens te praten om meer inzicht te krijgen in uzelf. Verder kunnen er tijdens de begeleiding oefeningen aangereikt worden om met de angst te leren omgaan. Wanneer de angst zeer grote proporties aanneemt en een grote impact heeft op het dagelijks leven (bv. wanneer je urenlang bezig bent met jezelf te wassen uit angst voor vuil) kan het zijn dat de psycholoog u adviseert om meer gespecialiseerde hulp te zoeken, en hier indien gewenst samen met u naar op zoek gaat.

Begeleiding bij het verwerken van rouw en verlieservaringen
Iedereen krijgt in het leven te maken met verlieservaringen en met rouw. Soms is dit iets wat u alleen kan verwerken, soms kan een goed gesprek met een vriend enorm opluchten. Wanneer u echter merkt dat de gevoelens van verdriet blijven duren, kan u baat hebben bij psychologische begeleiding. Omdat rouw en verlieservaringen verwerken een heel persoonlijk gebeuren is, zal er tijdens de begeleiding steeds gezocht worden naar wat u nodig hebt om het verlies te kunnen verwerken.

Begeleiding in het kader van voedingsadvies
Wanneer u uw voedingsgewoonten wil veranderen, kan het zijn dat u hierbij op heel wat weerstand bij uzelf botst. Mogelijk roept een verandering van voedingsgewoonten heel wat angst in u op. Mogelijk bent u het gewend om eten te gebruiken als manier om om te gaan met bepaalde problemen. In deze gevallen kan het zinvol zijn om u psychologisch te laten begeleiden. Tijdens de begeleiding kan gekeken worden wat u nodig hebt om uw eetgewoonten te veranderen. Verder krijgt u hier de ruimte om uw gevoelens rond eetgewoontes te verkennen en uit te drukken.


De specifieke vorm die de begeleiding aanneemt, hangt af van de noden en mogelijkheden van de cliënt. Een begeleiding kan de vorm aannemen van een gesprek, bij kinderen kan er gekozen worden voor een speltherapie. Verder kan er gewerkt worden met creatieve expressie, zoals schrijven of tekenen.


Indien er een gegronde reden voor is, kan een begeleiding aan huis plaatsvinden.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu