Psychodiagnostiek - avanti

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Psychodiagnostiek

PSYCHOLOGIE

Psychodiagnostiek:

Verkennend/oriënterend gesprek, eventueel met afname van vragenlijsten rond diverse thema’s
De bedoeling van dit gesprek is enerzijds breed gaan kijken naar op welke domeinen zich moeilijkheden voordoen, en anderzijds om een nauwkeuriger beeld te krijgen van deze moeilijkheden.

Belevingsonderzoek bij kinderen/jongeren
Hierbij wordt gekeken naar hoe kinderen/jongeren hun leefwereld ervaren, hoe ze denken en voelen. Hoe dit onderzoek verloopt hangt af van de leeftijd en de interesses van het kind/de jongere. Zo kunnen er bij kinderen bv. tekeningen gemaakt worden of spelletjes gespeeld worden. Bij jongeren zal het belevingsonderzoek vooral de vorm van een gesprek aannemen, maar ook bij hen kan het creatieve een plek in het onderzoek krijgen.

Testing van de intelligentie
Testing van de intelligentie is vooral aangewezen bij kinderen en jongeren die het op vlak van schools presteren wat moeilijker hebben. Vaak kan u hiervoor terecht bij het CLB. Als dit om een of andere reden niet mogelijk is, kan uw kind hiervoor ook bij Avanti terecht. In uitzonderlijke gevallen kan testing van de intelligentie ook bij volwassenen aangewezen zijn.

Testing van aandacht en concentratie
Er zijn verschillende types aandacht: volgehouden aandacht, selectieve aandacht, het vermogen om de aandacht te switchen en het vermogen om aandacht te verdelen. Bij testing van aandacht en concentratie kan er gekeken worden met welke vormen van aandacht er precies problemen zijn en hoe ernstig het tekort is.

Testing van de executieve functies
De executieve functies zijn o.a. ons vermogen tot planning, besluitvorming en het bijsturen van fouten,… Testing van de executieve functies is vooral aangewezen bij kinderen en jongeren die het moeilijk hebben met schoolse taken, of die zelfstandig werken moeilijk vinden.

Indien nodig kan er na de diagnostische fase een verslag gemaakt worden dat samen met de cliënt en/of ouders besproken wordt.
Wanneer na de psychodiagnostische fase blijkt dat er meer gespecialiseerde hulp nodig is, kan de cliënt advies rond doorverwijzing krijgen. Er kan ook met wederzijds akkoord beslist worden om een begeleiding bij Avanti op te starten.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu