Taalstoornissen - avanti

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Taalstoornissen

LOGOPEDIE

Een kind heeft een taalontwikkelingsstoornis als de taalontwikkeling beduidend achterblijft of negatief afwijkt van het normale verloop van het taalverwervingsproces.

We kunnen taal indelen in taalbegrip en taalproductie.
Daarbinnen bestaat ook de indeling:
-  taalvorm (het maken van woorden en zinnen, vervoegingen en verbuigingen),
-  taalinhoud (woordenschat, woordbetekenissen en verbanden tussen woorden, begrijpen en vertellen van verhalen) en
-  taalgebruik (conversaties begrijpen en voeren, taal gebruiken met een bepaald doel).

Binnen deze onderdelen is een achterstand mogelijk. Het kan zijn dat er een achterstand is voor één of meerdere van bovenstaande onderverdelingen.

Taalstoornissen kunnen voorkomen op verschillende leeftijden: op jonge leeftijd kan de ontwikkeling vertraagd op gang komen, op jonge en latere leeftijd kan een taalstoornis voorkomen ten gevolge van een neurologische stoornis, bijvoorbeeld ten gevolge van een ongeval. Taalstoornissen ten gevolge van een ongeval kunt u terugvinden onder ‘afasie’ in het keuzemenu.

Taalstoornissen  kunnen voorkomen ten gevolge van of in combinatie met andere stoornissen.
- Op jonge leeftijd kunnen gehoorstoornissen taalproblemen als gevolg hebben. Het kind neemt de taal onvoldoende op en leert zo minder goed de taal.
- Kinderen met een algemene ontwikkelingsachterstand hebben uiteraard ook een taalachterstand.
- Een neurologische stoornis kunnen oorzaak zijn van een taalstoornis.

Tweetaligheid kan een negatieve invloed hebben op de taalontwikkeling, maar dit is niet altijd het geval. Het is belangrijk dat de tweede taal op een goede manier aangeleerd wordt.
De beste situatie is dat de verschillende talen consequent door dezelfde personen gesproken worden. Minder goed is het wanneer het kind thuis één taal spreekt en een tweede taal moeten leren in bvb een ander land waar ze op dat moment wonen en naar school gaan.

Wanneer u denkt dat uw kind achterstaat in de taalontwikkeling, contacteert u best een logopediste. Ook op school zullen kleuterleiders of leraren alert zijn om  kinderen met taalstoornissen op te merken.

De logopediste zal een uitgebreid taalonderzoek uitvoeren. Hierbij worden de verschillende domeinen van de taal onderzocht. Zowel taalbegrip als taalproductie, aan de hand van de verschillende onderdelen zoals hierboven beschreven.
Het is ook noodzakelijk dat een intelligentieonderzoek gebeurt. Dit is voornamelijk om te kijken of een lagere intelligentie een oorzaak kunnen zijn van het taalprobleem.

Aan de hand van de resultaten van het onderzoek, zal de logopediste oefeningen doen, op maat van het kind. Ook hier zien we de onderverdeling taalbegrip en taalproductie, taalinhoud, taalvorm en taalgebruik. Oefeningen kunnen zo gericht zijn op bvb woordenschat (begrijpen of produceren), woordvorming (vervoegingen, verbuigingen), zinsvorming, enzovoort.


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu