Ann Nauwelaerts

Psychologisch Consulent

Mail: ann.praktijkavanti@gmail.com
Telefoon: 0491/89 54 53

Doelgroep:
kinderen t.e.m. 12 jaar en hun ouders

Aanbod: psychodiagnostiek en psychotherapie:

 

Uitgebreid diagnostisch onderzoek:

  • Intelligentieonderzoek volgens CHC-model, het meest recente en wetenschappelijk onderbouwde model om intelligentie in kaart te brengen (WPPSI IV, WISC V, SON-R 2-8)
  • Aandacht- en concentratieonderzoek: uitgebreide bevraging van ouders, het kind zelf en de school a.h.v. klinische interviews en gestandaardiseerde vragenlijsten, eventueel klasobservatie, indien nodig afname van TEA-Ch (testbatterij om verschillende aandachtsvaardigheden van kinderen in kaart te brengen)

Na elk diagnostisch onderzoek wordt een uitgebreid verslag opgemaakt met handelingsgerichte adviezen t.a.v. ouders, de school en eventuele andere betrokkenen. Indien gewenst en in overleg met jullie als ouders, licht ik het verslag graag toe op school tijdens een schooloverleg.

Opmerking: bij vragen omtrent diagnostisch onderzoek bij een vermoeden van autisme werk ik samen met een kinderpsychiater uit de regio en wordt het diagnostische traject in samenspraak vastgelegd.  Hierbij dient er wel rekening gehouden te worden met een wachtlijst.

Diagnostisch onderzoek in functie van terugbetaling logopedie:

  • SON-R 2-8 (niet verbale intelligentietest)
  • WPPSI IV en WISC V


Psychotherapie voor kinderen vanuit een gedragstherapeutische invalshoek.  Dit kan aangewezen zijn bij volgende problematieken:
sociaal-emotionele problemen: stress, (faal)angst, sombere stemming, sociale vaardigheden, rouw- en verliessituaties, echtscheiding
gedrags- en ontwikkelingsproblemen

Ouderbegeleiding bij opvoedings- en/of ontwikkelingsmoeilijkheden

Tarieven:

Diagnostisch onderzoek: De tarieven zijn afhankelijk van de af te nemen onderzoeken, deze worden steeds in overleg met u besproken tijdens het intakegesprek.  Ik hanteer hierbij het principe van ‘need to know’ en niet ‘nice to know’.  Ik zoek steeds in overleg met alle betrokken partijen uit welke testbatterij aangewezen is om een antwoord te krijgen op jullie hulpvragen en deze wordt dus steeds op maat samengesteld.

intakegesprek: € 60,00 / adviesgesprek: € 60,00 / schooloverleg: € 60,00
intelligentieonderzoek: € 200,00 (verslag inbegrepen)
aandachts- en concentratieonderzoek: € 50,00 per sessie / € 150,00 voor afname TEA-Ch (verslag inbegrepen) / klasobservatie: € 60,00 (overleg met leerkracht inbegrepen)

Diagnostisch onderzoek in functie van terugbetaling logopedie:
SON-R 2-8: € 125,00 (kort verslag inbegrepen)
WISC V en WPPSI IV: € 200,00 (verslag inbegrepen)

Psychotherapie en ouderbegeleiding:
intakegesprek: € 60,00
per sessie: € 55,00

Sommige ziekenfondsen geven een gedeeltelijke terugbetaling.

Opleiding:
1998 – 2001: Bachelor in de Toegepaste Psychologie
2012 – 2015: Leerlingbegeleiding vanuit een gedragstherapeutisch kader

Bijscholingen:
2010: Triple P niveau 2/3
2011: 5 daagse Introductie in korte oplossingsgerichte therapie (Johan Van de Putte)
2013-2020: meerdere bijscholingen, intervisies en supervisies m.b.t. intelligentieonderzoek binnen het CHC-model (o.a. Thomas More)
2018: 2 daagse Creatief communiceren met jonge kinderen (Shari Jansegers)
2019: 2-daagse Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet (Nadine Callens)

Beroepsvereniging:
Lid van BPC Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten
Lid van VVGT Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie
Lid van VVSP Vlaamse vereniging voor Schoolpsychologie