Annemie Dielis

Psycholoog

Cognitief gedragstherapeut.

Mail: ankedielis@gmail.com
Telefoon: 
0494/27 37 40

Psychotherapie: € 55,00 (sessie van 60 minuten).
Doelgroep: Koppels, volwassenen, ouderen, leerkrachten, personen met een fysieke beperking, samengestelde gezinnen.

Ik ben Annemie Dielis en wil je graag welkom heten. Ik werk in Sint – Job – in – ’t Goor, Brugstraat 155. Ik doe gesprekstherapie. Ik ben psycholoog en heb een jarenlange ervaring. Je kan bij mij terecht voor psychologische ondersteuning voor wanneer je je, om welke reden ook, niet goed in je vel voelt of in de knoop ligt met jezelf of anderen.

We onderzoeken samen welke gedachten, gevoelens en gedrag je levensvreugde doen verminderen en jou het leven moeilijk maken. Hiervoor kunnen ontzettend veel redenen zijn en geen enkele
reden, gevoelens, gedrag en gedachten is belachelijk of minder geldig. Je kan alles vertellen in een veilige omgeving.
We gaan na welke diepgewortelde gevoelens en rigide denkpatronen er nog steeds spelen en welke gevoelens er op dit moment spelen. En welke triggers je weer angst- of minderwaardigheidsgevoelens geven waardoor er misschien weer een depressie zit aan te komen.

Problemen kunnen tot uiting komen op verscheidene manieren. Ook lichamelijk. Wanneer je dokters je niet meer kunnen helpen, is er de mogelijkheid om de mogelijk onderliggende traumaproblematiek te onderzoeken.

Ook zingevingsvragen kunnen het leven lastig maken wanneer je er al lang geen antwoord op weet.

Ik werk oplossingsgericht en holistisch (combinatie van psychodynamisch gerichte therapie, cognitieve (gedrags-) therapie, schematherapie en therapie volgens Gabor Maté en Bessel van der Kolk). Samen met jou verkennen we jouw draagkracht alsook de mogelijkheden om deze te vergroten en op basis daarvan zoeken we naar oplossingen om jouw potentieel (opnieuw) te verwezenlijken.

Een sterke vaardigheid als psycholoog is bij jou te zijn en blijven, in het hier en nu, en met jou echt contact en verbinding te maken in een respectvolle dialoog. Deze benadering werkt therapeutisch waardoor je jouw problemen, persoonlijkheid en mogelijke oplossingen/aanpassingen kan onderzoeken en in de buitenwereld kan oefenen zodra dit voor jou kan.
Eventueel kan ook jouw omgeving (familie, partner, kinderen) empathisch en met veel zorgvuldigheid bij de therapie betrokken worden, alleen wanneer je het zelf wilt.