Psychodiagnostiek

Wat is een psychodiagnostisch onderzoek?

Een psychodiagnostisch onderzoek is een manier van onderzoek om na te gaan hoe je in elkaar zit, wat je sterke en minder sterke punten zijn op het gebied van intelligentie, persoonlijk functioneren, sociaal functioneren. Het bestaat uit verschillende gesprekken en de afname van vragenlijsten en ander onderzoeksmateriaal.

Doel van een psychodiagnostisch onderzoek?


Het doel van een psychodiagnostisch onderzoek is dan ook om meer zicht te krijgen op je klachten en/of problemen, vaak in samenhang met inzicht in hoe je in elkaar zit. Na een psychodiagnostisch onderzoek hebben we meer zicht op je problematiek, je sterke kanten en kwetsbaarheden, waardoor we je behandeling meer kunnen toespitsen op wat jij in jouw situatie nodig hebt.

Soorten psychodiagnostisch onderzoek?

In een 
persoonlijkheidsonderzoek gaat het om het inventariseren van persoonlijke eigenschappen en kenmerken. Op basis hiervan kunnen wij een uitspraak doen over jouw sterke en minder sterke kanten en daarmee over jouw psychische belastbaarheid. Het is belangrijk te weten hoeveel druk je aan kunt en wat de gevolgen kunnen zijn van een te hoge mate van stress voor jouw psychisch evenwicht. Met een psychologisch onderzoek is het vaak mogelijk jouw problemen en jouw manier van omgaan met spanningen te onderscheiden. Daarnaast proberen wij na te gaan op welke manier jouw persoonlijke levensloop het huidig functioneren beïnvloedt.

In een neuro-psychologisch onderzoek wordt er door middel van tests informatie over allerlei functies die vaak aangeduid worden als ’cognitieve functies’. Voorbeelden hiervan zijn het geheugen, de aandachtsfunctie, het concentratievermogen, de waarneming, taalfuncties en ruimtelijk inzicht evenals het probleemoplossend vermogen en sociaal inzicht.

In een intelligentie of capaciteiten onderzoek meten wij met behulp van een capaciteitentest (ook wel intelligentietest genoemd) het niveau van jouw functioneren. Daarnaast brengen wij de sterke en minder sterke kanten van jouw denkvermogen in kaart.

In een klachtenonderzoek stellen wij met behulp van diverse vragenlijsten en interviews vast welke klachten je hebt en wat de ernst daarvan is.

Specifiek onderzoek kan zicht richten op vragen als:
 Heb ik een Autismespectrum Stoornis?
 Heb ik AD(H)D?


Voor psychodiagnostiek kunt u terecht bij
     

Psychologisch consulent
kinderen t.e.m. 12 jaar en hun ouders
lees meer