Psychotherapie

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een vorm van behandeling die als algemeen doel heeft om te helpen bij verstoringen, klachten of moeilijkheden inzake emoties, gedachten of gedrag of het ondersteunen van de cliënt in zijn persoonlijke ontwikkeling.

Er bestaan verschillende richtingen binnen de psychotherapie. Ze hebben elk een theoretisch kader met verschillende uitgangspunten en hebben daardoor in de praktische uitvoering ook vaak een andere aanpak. Maar ze hebben ook veel gemeenschappelijk: Meestal is de therapie gebaseerd op een diepgaand gesprek tussen cliënt en therapeut. De relatie tussen cliënt en therapeut is belangrijk voor de effectiviteit van de therapie. Soms is er naast een gesprek ook veel aandacht voor ervaringsgerichte handelingen binnen de therapie of lichamelijke gewaarwordingen. Sommige soorten therapie werken beter bij bepaalde aandoeningen dan andere. De meeste therapeuten gebruiken daarom een mix van de verschillende technieken, naargelang de hulpvraag van de pesoon en het levensdomein waarin de persoon moeilijkheden ervaart.

Interactionele vormgeving is een nieuwe vorm van psychotherapie waarbij vanuit een integratieve visie verschillende therapeutische stromingen in interactie worden gebracht tot een nieuw model. In dit model wordt enerzijds de eigenheid van elke mens en anderzijds het groter geheel belicht en met elkaar in interactie gebracht. Je eigen, uniek verhaal bekijken we op die manier in al zijn dimensies. Zo werken we samen aan een passend antwoord voor jou.

Psychotherapie kan individueel, in groep, als koppel of als gezin doorgaan.

Wanneer in psychotherapie?

Misschien lijkt het alsof je vast zit in een bepaalde manier van denken, voelen of reageren. Patronen die je vroeger hielpen, beschermden of overeind hielden zorgen er nu voor dat je soms moeilijk kan functioneren. Emoties zoals verdriet, angst, onzekerheid of boosheid komen naar boven, je voelt je niet goed in je vel en je merkt dat je het moeilijk alleen kan aanpakken. Misschien wil je graag een doel bereiken maar het lukt je niet of wanneer je jezelf verder wil ontplooien, dan kan psychotherapie een ondersteuning bieden. Iedereen kan baat hebben bij een periode van psychotherapeutische ondersteuning. Psychotherapie kan inzichten, groeikansen, ademruimte en oplossingen bieden.

Psychotherapeut of psycholoog?

Een psycholoog heeft een masterdiploma in de psychologie behaald. Psychologie is de uitgebreide studie van de menselijke psyché, waaronder een brede waaier van vakgebieden bestudeerd wordt zoals ontwikkelingspsychologie, gedragspsychologie, aandacht en verwerkingsmechanismen, psychische stoornissen, afnemen van psychologische testen, ea. Wanneer je in begeleiding gaat bij een psycholoog is dit waarschijnlijk bij een ‘klinisch psycholoog’. Deze psychologen hebben zich toegespitst op de kennis over psychische stoornissen en de behandeling hiervan. De titel ‘psycholoog’ is in België beschermd, dus enkel iemand met een master diploma van psychologie en die opgenomen is op de lijst van de Psychologencommissie mag deze term gebruiken. Erkende psychologen zijn gebonden aan de deontologische code, die ethische gedragsregels voorschrijft.

Een psychotherapeut is een hulpverlener die zich toespitst op het begeleiden van mensen op emotioneel of geestelijk vlak. Psychotherapeuten hebben zich ruim geschoold via een psychotherapieopleiding. Via deze praktische en ervaringsgerichte opleiding worden psychotherapeuten opgeleid voor het behandelen van psychologische klachten.

Om de knepen van het vak goed onder de vingers te krijgen is een gerichte therapieopleiding van groot belang. Meer en meer psychologen kiezen dan om zich extra bij te scholen zodat ze concrete methoden en technieken aanleren om deskundige psychotherapeutische behandelingen te bieden. Vanaf 01/09/2016 is de beroepsterm ‘psychotherapie’ beschermd en kunnen enkel hulpverleners die aan de voorwaarden voldoen, dit uitoefenen.

Aan de basis werken de psycholoog en de psychotherapeut aan hetzelfde: jouw geluk en comfort. De manier waarop kan verschillen. Een psycholoog is vaak theoretisch meer onderbouwd en een psychotherapeut heeft een meer praktijk- en ervaringsgerichte opleiding gevolgd. Uiteraard kunnen beiden zich bijgeschoold hebben waardoor ze een zo volledig mogelijke begeleiding kunnen bieden. Gesprekstherapie is de meest voorkomende vorm van begeleiding die door zowel de psycholoog als de psychotherapeut gebruikt wordt. Maar dit hangt uiteraard af van de werkwijze. Lees meer over de specifieke werkwijzen van de psychotherapeuten en psychologen bij Avanti via de profielen onderaan.

Psychologen/psychotherapeuten in het team van praktijk Avanti

Psychologisch consulent
kinderen t.e.m. 12 jaar en hun ouders
lees meer
Manon Spiga
Orthopedagoog
Psychotherapeut i.o.
Psycholoog i.o.
kinderen – jongeren – volwassenen – gezinnen – koppels
lees meer
Orthopedagoog
Psychotherapeut i.o.
kinderen – jongeren – volwassenen – gezinnen
lees meer
Denise Kuppens
Psycholoog
Creatief therapeut
jongeren – volwassenen – ouderen
lees meer