Tarieven en terugbetaling

Logopedie:

Met onderstaande link kunt u rechtstreeks bij de RIZIV de honoraria en terugbetalingsmodaliteiten terugvinden.
http://www.inami.fgov.be


Psychodiagnostiek – Psychotherapie

Tarieven psychotherapie variëren.
Kijk voor de tarieven en sessieduur op de profielpagina van elke hulpverlener
:
                                         
 Manon Spiga  
  Kelly van de Molengraaf

Tarieven psychodiagnostiek:
Steeds in overleg met de hulpverlener. Afhankelijk van uw vraag wordt een bepaalde sessieduur, het nodige testmateriaal, verslaggeving en terugkomsessies ter bespreking bepaald.

Beperkte terugbetaling via sommige ziekenfondsen is mogelijk.
Vraag toelichting bij uw hulpverlener welke opties voor tussenkomst voor u in aanmerking komen.
Raadpleeg hier een globaal overzicht van de mogelijke terugbetalingen door de verschillende mutualiteiten:
Overzicht dossier in PDF
Vlaams Patiëntenplatform » Thema’s » Geestelijke gezondheid – OPGanG (vlaamspatientenplatform.be)

Voor meer informatie omtrent ‘psychologie voor 11 euro’ vanaf 1 september, een initiatief van de overheid: klik hier.

Belangrijk:

  • Indien u een afspraak (zowel op school als op de praktijk) niet kunt nakomen, dient u 24u vooraf te verwittigen. Zo niet zijn wij genoodzaakt de therapie aan te rekenen.
  • Probeer langdurige afwezigheden te beperken. Het regelmatig volgen van geplande sessies, ook tijdens de vakanties, draagt bij tot een positieve evolutie van de therapie.
  • Overleg op school, CLB,… wordt aangerekend.